دوره خلبانی IR

IR: Instrument Rating

دوره آموزش پرواز بدون دید بیرونی و با دستگاه می باشد. در این دوره دانشجو پرواز بدون دید را آموخته و امکان پرواز با استفاده از تجهیزات ناوبری هواپیما بدون استفاده از دید بیرونی و تمامی مراحل مسیریابی را در پرواز آموخته و پس از فارغ التحصیلی دانشجو قابلیت پرواز در شب و پروازهای کور (بدون دیدIFR ) را خواهد داشت.
ثبت نام در دوره IR مستلزم دارا بودن گواهینامه معتبر PPL یا CPL می باشد.
برای استخدام در شرکتهای هواپیمایی اخذ گواهینامه های CPL و IR لازم می باشد.

دوره IR MODULAR

این دوره شامل موارد ذیل است:

270 ساعت کلاس های زمینی

دوره IR INTEGRADTED

این دوره شامل موارد ذیل است :
705 ساعت کلاس های زمینی
130 ساعت پرواز با هواپیما
50 ساعت آموزش با شبیه ساز مرکز

شرایط پذیرش دانشجویان دوره IR
دارا بودن حداقل دیپلم متوسطه
حداقل ۱۸ سال سن
احراز وضعیت خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)
احراز صلاحیت پزشکی هوایی طبق استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
کپی شناسنامه(دو عدد)
کپی مدرک تحصیلی(دو عدد)
کپی کارت پایان خدمت، یا برگ اشتغال به تحصیل (برای آقایان)(دو عدد)
دو قطعه عکس ۴ * ۳
تمامی مدارک فوق باید در دفترخانه رسمی برابر اصل شوند.

Translate »