دوره دیسپچری پروازی (عملیات پرواز)

Flight Dispatch License

دیسپچ را می توان مرکز اطلاعات و محاسبات پروازی و قلب یک شرکت هواپیمایی نام برد که متخصصان شاغل در آن، اطلاعات مورد نیاز خلبانان از قبیل هوا، اوزان مختلف هواپیما ، اطلاعات وسیع هوانوردی، همکاران پرواز،‌ سرویس‌ها و بسیاری از مسائل تخصصی مربوط به پرواز را در اختیار آنان قرار دهند. در حقیقت واحد دیسپچ کلیه اطلاعاتی که هر خلبان برای انجام پرواز نیاز دارد را در اختیارش قرار می‌دهد و به نوعی خلبان زمینی که با گذراندن دوره هوایی یک خلبان بسیار قوی خواهد شد.

دوره آموزشی دیسپچری شامل ۵۰۰ ساعت کلاس تئوری و ۱۲۰ ساعت کارورزی در شرکتهای هواپیمایی است که پس از گذراندن آن دانشجویان با اخذ گواهینامه بین المللی از سازمان هواپیمایی کشوری امکان تقاضا و استخدام در شرکتهای هواپیمایی را خواهند داشت.

شرایط ثبت نام:

ثبت نام دانشجویان دیسپچری مستلزم دارا بودن شرایط ذیل می باشد:
دارا بودن حداقل دیپلم متوسطه

حداقل سن ۲۱ سال تمام

احراز وضعیت خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)

احراز صلاحیت پزشکی هوایی طبق استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری

Translate »