دوره خلبانی Airline transport Pilot License

این دوره شامل موارد ذیل است:
750 ساعت کلاس تئوری
حداقل شرایط لازم برای شرکت در دوره گواهینامه خلبانی ATPL دارا بودن مدرک IR و دارا بودن حداقل 1500 ساعت پرواز با هواپیماهای حداقل دو موتوره (مالتی ) در شرکتهای هواپیمایی می باشد.

شرایط ثبت نام این دوره نیز مانند سایر دوره های خلبانی نیازمند مدارکی است که هنگام حضور در مرکز لیست کامل آن ارایه خواهد شد.

Translate »