دوره زبان هوانوردی

دوره های آموزش زبان تخصصی هوانوردی (LPR)

این مرکز همچنین آماده برگزاری دوره های تخصصی زیر برای مهمانداران میباشد:

 300 ساعت زبان عمومی

 دوره سرویس class Business به صورت فشرده 15 ساعت و تفصیلی 25 ساعت

 دوره سرمهمانداری پایه 60  ساعت

دوره سرمهمانداری تایپ های مختلف هواپیما

12 ساعت  بازآموزی و 20 ساعت  پایه آموزش( Crew resource management) CRM

 DG (Goods Dangerous آموزش پایه 18 ساعت و بازآموزی 6 ساعت)

آموزش etiquette مهمانداری هواپیما

آموزش کمکهای اولیه درون پروازی شامل 30 ساعت کلاس تئوری و عملی

دوره های آموزش زبان تخصصی هوانوردی LPR

بسیاری از کسانی که کارشان به صنعت هوانوردی مربوط است، معمولا به اصطلاحات خاصی نیاز دارند دپارتمان زبان مرکز آموزش هوانوردی آپادانا برای افرادی همچون خلبانها، مسئولین برج مراقبت، مهماندارهای هوایپما و … دوره های مخصوص و فشرده ای را برگزار مینماید.

دورههای آموزش زبان انگلیسی هوانوردی این آموزشگاه براساس کتابهای این زمینه همچون کتاب Aviation for English   از انتشارات Oxford میباشد. دوره آموزش زبان انگلیسی برای هوانوردی برای کسانی مناسب است که نیاز دارند Fluency زبان خود را ارتقا دهند این کتاب توسط سازمان بین المللی ICAO Organization Aviation Civil International برای امتحانهای خود مورد استفاده قرار میگیرند.

این دوره ها کوتاه و فشرده برگزار میشوند و هرکدام حدود 25 الی 30 ساعت زمان نیاز دارند و زبان آموزان پیشرفت سریعی دارند. دوره آموزش زبان انگلیسی هوانوردی دارای موضوعات متن و ، تمرینهای متفاوت برای متخصصین این حوزه کاری است سازمانهای هواپیمایی در ایران اگرچه دارای استانداردهای آموزشی خاص خود هستند اما به طور معمول در آزمونهای ابتدایی خود از زبان آموزان، اصلاحات تخصصی این کتابها را می آورند.

Translate »