آموزش معلم مهمانداری

آموزش معلم مهمانداری

این دوره شامل 125 ساعت کلاس تئوری و عملی براساس استانداردها و روشهای تدریس IATA میباشد و فارغ التحصیلان آن امکان تدریس به عنوان معلم مهمانداری را خواهند داشت. دارا بودن 5 سال سابقه مهمانداری هواپیما و پرواز با هواپیماهای تجاری برای شرکت در این دوره ضروری میباشد.

Translate »