درباره ما

با توجه به ورود هواپیماهای جدید به کشور و با توجه به رشد صنعت هوانوردی در ایران، یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد صنعت هوایی و نگرانیهای آتی در این حوزه ، تامین نیروی انسانی متخصص میباشد.
همچنین با توجه به وجود علاقمندان بسیار زیاد به صنعت هوانوردی ، مرکز آموزش هوانوردی آپادانا مصمم به ایجاد و راه اندازی مرکزآموزش هوانوردی براساس مقررات جدید سازمان هواپیمایی کشوری که براساس مقررات اتحادیه اروپا AIRCEW PART EASA  به عنوان اولین مرکز آموزش هوایی تدوین شده است ، گردید .
از این رو این مرکز بنا دارد با خرید اولیه 7 فروند هواپیما و همچنین یک شبیه ساز پرواز هواپیمای سسنا 172 و تجهیزات اویونیکی و کلاسهای آموزشی یک آموزشگاه علمی نوین طبق مقررات جدید ایران و خارج از ایران ایجاد نماید.
لذا این مرکز در راستای رعایت قوانین سازمان هواپیمایی کشوری اقدام اخذ مجوزهای لازم مطابق با دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری (دستورالعمل عمومی مجوز شرکهای هوانوردی و پروازی) دستورالعمل 3040 و AIRCREW PART EASA نمود .
این مرکز در نظر دارد که در بخش آموزش و پژوهش در زمینه تربیت کروی پرواز فعالیت نماید. لذا این طرح که مبین برنامه های ارائه شده است پیش بینی های لازم جهت ایجاد آموزشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی صورت گرفته است به طوریکه علاوه بر لحاظ نمودن قوانین ومقررات هواپیمایی کشوری ایران تطابق با مقررات کشورهای اروپایی را سرلوحه فعالیتهای شرکت قرار گرفته است .

با این رویکرد بخش آموزش و پژوهش خصوصا با توجه به وجود مخاطبان خاص دوره های عملیات زمینی هواپیمایی به آموزشهای تئوری و عملی خواهد نمود و این خدمات مورد استقبال شرکتهای هواپیمایی و علاقه مندان به کار در صنعت هوانوردی در سراسر ایران خواهد شد.
تیم به کار گرفته شده در این شرکت از مجرب ترین خبرگان و متخصصین بخش هوایی هستند که با اجرای برنامه های تربیت اساتید با سطح علمی و استانداردهای آموزشی ارتقاء یافته و برنامه ریزی های مطابق با روشها و استانداردهای اروایی، وضعیت ممتازی را به وجود خواهند آورد. طراحی سیستم آموزشی وهمچنین دوره های آموزشی براساس استانداردهای جدید و در مقایسه با شرکتهای موجود که بر اساس استانداردهای قدیمی پایه گذاری شده اند ، وضعیت مطلوبی را برای این مرکز فراهم خواهد نمود.

بیش از 12 سال ارایه خدمات متنوع هواپیمایی

برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه های مختلف هوایی

بازرگانی
پروازی
آموزشی
Translate »